Epoxy G11 (FR4) Yellow

Epoxy G11 (FR4) Yellow

Epoxy G11 (FR4) Yellow สีเหลือง

Size: 1020 x 1220 mm T= 3-10mm